Zakres usług

Kancelaria ma przyjemność zaproponować pomoc w zakresie szeroko rozumianej obsługi prawnej na doradztwie prawnym począwszy, a skończywszy na reprezentacji Klientów przed sądami. Pomoc świadczona jest w szerokim spektrum wielu dziedzin prawa.

 

Rozwiązujemy problemy z zakresu :

 •  prawa cywilnego,
 •  prawa gospodarczego i handlowego,
 •  KRS,
 •  prawa administracyjnego,
 •  postępowania sądowego,
 •  postępowania egzekucyjnego,
 •  ZUS.

Sporządzamy dla naszych klientów:

 •  analizy i opinie prawne,
 •  projekty umów, ogólnych warunków umów,
 •  pisma procesowe i innych pism wymagające konsultacji prawnika,
 •  umowy i dokumenty pracownicza,
 •  wnioski,
 •  odwołania.

a także wypełniamy

 • formularze,
 • druki.

Świadczona pomoc prawna oferowana jest przez Kancelarię w następującym zakresie:

 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, bieżąca obsługa przedsiębiorstw,
 • przekształcanie i likwidacja przedsiębiorstw,
 • uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń, koncesji,
 • windykacja wierzytelności,
 • sprawy pracownicze,
 • nabywanie nieruchomości, również przez cudzoziemców,
 • ochrona konkurencji,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • reprezentacja w negocjacjach i w mediacji,
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy),
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych (cywilnym, gospodarczym, pracy),
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.